bflyen's blog

Tuesday
17
May
2011
00:36
bflyen's picture

Real time information on the wall

The first "public" real time display was outside my office at Opera Software, using two widgets in fullscreen mode to display departures from nearby Birkelunden and Alexander Kiellands plass:

In the spring of 2007 we started to display real time information in the Opera Software reception area:

Monday
16
May
2011
23:48
bflyen's picture

Real time apps on the mobile phone: 2006

A screenshot from December 2006, showing real time information based in an app:

Monday
16
May
2011
08:34
bflyen's picture

The Aida project: early real time on the mobile

Aida was en early attemt to put position and real time information on the mobile:

Aida was a cooperation between

  • Opera Software
  • Telenor R&D
  • Fast Search and Transfer

As the project manager I learnt a lot about using position to display real time information for bus and tram in Oslo.

Sunday
20
March
2011
09:47
bflyen's picture

Invitasjon til seminar for eiere av sanntidssystem

Invitasjon til seminar for eiere av sanntidssystem

Sanntid for kollektivtrafikk er i framvekst og mange fylker er i ferd med å anskaffe sanntidsløsninger eller har planer om dette. Våre kunder har etter hvert også en forventning til utvidet tilgjengelighet til sanntidsdata og kanskje også en forventning om at kollektivtrafikken skal klare å utforme standardiserte eller felles brukergrensesnitt.

Sunday
20
March
2011
07:48
bflyen's picture

Program Sanntidsseminar

Praktiske opplysninger

sted: Trafikanten, Jernbanetorget 1

tid: 7-8. april

avgift: 900 kroner

konferansespråk: norsk

Program

Dag 1

12:00 Lunsj med presentasjonsrunde


13:00 Bent Flyen: Presentasjon av statusrapport fra spørreskjema

14:30 Pause

14:45 Foredrag: Thomas Ekdahl: Jernbaneverkets implementasjon av sanntid på SIRI-standarden: En mulig nasjonal standard?

Syndicate content