Sunday
20
March
2011
09:47
bflyen's picture

Invitasjon til seminar for eiere av sanntidssystem

Invitasjon til seminar for eiere av sanntidssystem

Sanntid for kollektivtrafikk er i framvekst og mange fylker er i ferd med å anskaffe sanntidsløsninger eller har planer om dette. Våre kunder har etter hvert også en forventning til utvidet tilgjengelighet til sanntidsdata og kanskje også en forventning om at kollektivtrafikken skal klare å utforme standardiserte eller felles brukergrensesnitt.

I miljøet rundt Trafikanten har vi lenge snakket om å skape et forum for å dele erfaring rundt det å etablere og drive et sanntidssystem. Foreningen 177 har påtatt seg å være ansvarlig for et slikt forum og står som medarrangør for dette første av forhåpentligvis flere spennende møter om sanntid. Trafikanten og Foreningen 177 inviterer derfor til sanntidsseminar 7-8. april 2011 i Trafikantens lokaler i Oslo. Program finnes her:

Pris per deltaker er 900 kroner og inkluderer middag om kvelden 7/8.

Påmelding skjer her:

Fra hver organisasjon ønsker vi at en representant fyller ut et spørreskjema som du finner her:

Svar på spørreskjema samles i en statusrapport som presenteres på seminaret og danner grunnlag for diskusjon.

Vi håper en slik erfaringsdeling er interessant og at vi møtes på sanntidsseminaret.

Vi har plass til maksimalt ca 50 deltagere i Trafikantens lokaler. Ved eventuell overtegning vil vi forbeholde oss retten til prioritere offentlige deltagere fra de som eier sanntidssystem samt begrense til maks 2-3 personer fra hver organisasjon.
Foreningen 177 vil også avvikle sitt årsmøte i tilknytning til seminaret. Egen innkalling sendes ut for årsmøtet.

Vel møtt i Oslo 7-8 april!

Trafikanten AS Foreningen 177

Jarl Eliassen Grethe Opsal